Luokka: Laskutaito


Kolmiulotteiset muodot: polyhedronit, kaarevat kiinteät aineet ja pinta-ala
Pinta-ala, pinta-ala ja tilavuusviite
3D-muotojen nettokaaviot
Johdanto kulmiin
Johdanto Algebraan
Lasketaan pinta-ala
Matemaattisten operaatioiden tilaaminen BODMAS
Rahan hallinta | Budjetointi
Laskeminen ajan mukaan
Tilastollinen analyysi: Tietotyypit
Yleiset matemaattiset symbolit ja terminologia: matematiikan sanasto
Johdanto suorakulmaisiin koordinaattijärjestelmiin
Kaarevat muodot
Johdanto geometriaan: pisteet, viivat, tasot ja mitat
Arviointi, arviointi ja pyöristäminen
Murtoluvut
Desimaalit